PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp được mời tại tham dự tại Hội nghị Da liễu Thế giới lần thứ 23 (23rd World Congress of Dermatology)

Hình ảnh liên quan