Xóa nếp nhăn bằng chất làm đầy, botulinum

Xóa nếp nhăn động và tĩnh bằng Botulinum Toxin và Chất làm đầy

Xóa nếp nhăn động và tĩnh bằng Botulinum Toxin và Chất làm đầy

Tùy vào loại nếp nhăn của bạn thuộc nhóm nếp nhăn động hay nếp nhăn tĩnh, bác sĩ có sẽ sử dụng Botulinum Toxin hoặc Chất làm đầy để xóa chúng đi một cách hiệu quả và an toàn. ...

xem thêm